03 Nov

Hàm trong javascript 5.00/5 (100.00%) 1 vote

Tiếp tục với chuỗi các kiến thức cơ bản về javascript, hôm nay hocthietkeweb.net sẽ giới thiệu đến các bạn về Hàm trong Javascript.Hàm là một khối mã lệnh độc lập, được xác định bằng tên. Nó cho phép bạn tái sử dụng một nhóm các mã, điều này giúp người lập trình không mất thời gian để viết lại cùng một đoạn mã nhiều lần.

 


Khai báo và sử dụng hàm

Trước khi sử dụng một hàm, việc cần thiết là phải khai báo hàm đó.
Cú pháp

1
2
3
4
function functionname()
{
  code;
}

Sau khi hàm đã được khai báo, chúng ta chỉ việc gọi nó với tên mà chúng ta đã khai báo.
Cú pháp

1
functionname();

Hàm với tham số

Các hàm hoàn toàn có thể được khai báo với tham số kèm theo. Các tham số này có thể được sử dụng bên trong thân hàm. Khi truyền giá trị cho tham số, bạn phải truyền đúng kiểu dữ liệu.
Cú pháp

1
2
3
4
function functionname(arg1,arg2,...,agrN)
{
  code;
}

Hàm trả về giá trị

Một hàm có thể trả về giá trị bằng việc sử dụng từ khóa return theo sau đó là giá trị trả về.
Cú pháp

1
2
3
4
5
function functionname(arg1,arg2,...,agrN)
{
  code;
  return value;
}

B1: Tạo file bai9.html, nhập đoạn code sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Bài 9 - Hàm trong Javascript</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript" language="javascript">
function helloWorl()
{
    document.write("<h1>Hello Worl!!</h1>");
}
function total(numb1,numb2)
{
    return numb1+numb2;
}
helloWorl();
document.write("Tổng hai số 9 và 14 là: " + total(9,14));
</script>
</body>
</html>

B2: Mở file với trình duyệt

vietobject-javascript-function

 

Các bạn nên thực hành lại ngay những gì chúng tôi vừa giới thiệu, có như vậy kiến thức của bạn mới có thể giữ lâu dài, chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại bài viết sau.

Nguồn:vietobject.com