06 Apr

Rate this post

MySQL là một ứng dụng cơ sơ dữ liệu mã nguồn mở được sử dụng rất phổ biến hiện nay. MySQL được dùng để lưu trữ dữ liệu của một tổ chức nào đó.

1. Giới thiệu về môi trường làm việc

Để làm viếc  với mySQL bạn mởi Xampp lên và gõ trên thanh url:  localhost:8888/phpmyadmin/  đường dẫn này mình đã đổi port rồi , nếu bạn port khác đổi lại cho phù hợp nhé.

  • Vùng làm việc của database

Khi gõ vào chúng ta enter sẽ thấy trang  phpmyadmin

php

Ở trên là môi trường tổng quát để làm việc với mysql chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể

Vùng làm việc thứ nhất 

database

Vùng này có nhiệm vụ lưu trữ các database dùng cho các project của mình, muốn tạo mới bạn nhấn vào nut new để tạo mới một database

table

Trong một database bất kì  đều chứa các bảng  dữ liệu.

Vùng làm việc thứ hai

vung2

Database: Giúp chúng ta tạo nhanh một database mới

db Bạn đặt tên database và  nên thiết lập utf8_unicode_ci để hiển thị tiếng việt cho toàn dữ liệu sau này và nhấn Create

Sql: dùng để gõ lệnh tạo databse

Import, Export: để đưa một database từ máy tính lên hoặc xuất một database ra ngoài

  • Vùng làm việc của table

Khi tao xong database chúng sẽ tiếp tục tìm hiểu vùng làm việc của các table

Vùng làm việc thứ 1

Ví dụ:

1

test là database còn member là table

Vùng làm việc thứ 2 :Cũng tương tự database chỉ có thêm 3 nút mới

table1

Trong đó

Browse: Dùng để show dữ  liệu trong bảng

table2

Structure: Cho chúng ta biết được cấu trúc dữ liệu trong từng bảng, ở trong này bạn có thể chỉnh sửa kiểu dữ liệu, xóa, thêm cột …

table3

Sql: Nơi đây chúng ta tạo bảng  bằng lệnh

Để tạo bằng giao diện bạn nhấn vào database sẽ thấy Create table

tao

Đặt tên bảng và số cột trong bảng.

Để thêm dữ liệu vào bảng thì ta nhấn nút insert ở trên thanh.

2. Cấu hình file php.ini để Export

Cách tìm file php.ini

php

Bạn sẽ tìm theo đường dẫn trên bảng PHP tùy máy, ở đây máy mình C:\windows

Hoặc

2017-04-06

Thêm vào file PHP MyAdmin

Thay đổi các thông số để tăng dung lượng và thời gian import trong file php.ini

Bạn file tắt hoàn toàn  xampp. Nếu bạn không biết đã đóng hết chưa vô task Manager còn xampp hoạt động không, nếu còn End task  hoặc Restart lại máy. Để cho các thông số được cập nhật lại.

Nếu các bạn import một dữ liệu lớn mà có báo thiếu dung lượng bạn nên vô xem lại các thông số được cập nhật chưa, nếu rồi thì bạn tăng thêm kích thước .

3. Lời kết

Qua bài này mình đã giới thiệu sơ lược vùng làm việc của Mysql, giúp các bạn hiểu được các chức năng từng vùng để thao tác làm việc dễ dàng hơn. Mình sẽ giới thiệu lại từng mục chi tiết hơn ở các bài tiếp theo. Chúc bạn học tập tốt và vui vẻ