Course Code: 001

Chương trình được thiết kế đặc biệt theo hướng tiếp cận công việc cụ thể: phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị Website sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP có kết nối MySQL và công cụ hỗ trợ Dreamweaver, PHP designer, các jquery, các tool, …

Học viên sẽ được học từng bước (step by step) từ kiến thức cơ bản đến nâng cao như HTML, CSS, HTML5, CSS3, Dreamweaver, MySQL, lập trình PHP thuần, lập trình PHP theo hướng đối tượng. Triển khai từng bước để hoàn thành các chức năng website như tin tức, bán hàng, …

 • Khóa học 3.5 tháng, tuần 3 buổi, 3 giờ/ buổi hoặc 5 tháng, tuần 3 buổi, 2 giờ/buổi
 • Học phí: 4 triệu/khóa. Học phí đã bao gồm tài liệu.
 • Giảm 10% học phí cho lớp buổi sáng .
 • Có kiến thức cơ bản về máy tính
 • Yêu thích và đam mê kỹ thuật lập trình.
 • Đã học qua một ngôn ngữ lập trình bất kỳ (Pascal,C,C++, C#, VB … ) là một lợi thế.

A - Thiết kế web tĩnh

 • Các khái niệm cơ bản
 • Cấu trúc của trang Web
 • Các tag HTML cơ bản
 • ...

B - Hosting và tên miền

 • Quản trị tên miền.
 • Kỹ thuật hosting
 • ...

C – HTML 5 & CSS3

 • Giới thiệu HTML5
 • Các tag mới trong HTML5:video,audio,canvas…
 • Các sự kiện trong HTML5
 • Các thuộc tính mới trong HTML5
 • ...