Rate this post
Quy định đăng ký tên miền
  • Tên miền không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .com, .net, .org, chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-).
  • Cá nhân được đăng ký tên miền dưới .vn, .com.vn; .biz.vn; .net.vn; .edu.vn; .pro.vn; .health.vn; .name.vn; .ac.vn; .info.vn và một số trường hợp đặc biệt theo tên địa danh nơi họ sống và làm việc.
  • Công ty được phép đăng ký tên miền .vn, .com.vn, .biz.vn, .net.vn, pro.vn, .info.vn.
  • Viện nghiên cứu, viện đào tạo, trường đại học, trường trung học, trường dạy nghề, trường phổ thông, các trung tâm đào tạo được phép đăng ký tên miền .edu.vn.
  • Tổ chức y tế được phép đăng ký tên miền .health.vn.
  • Cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và địa phương được phép đăng ký .gov.vn.
  • Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội được phép đăng ký .org.vn.
  • Tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép đăng ký .int.vn.
  • Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu được phép đăng ký .ac.vn.
  • Tên miền quốc tế: công ty hoặc cá nhân đều được phép đăng ký.

Bảng giá tên miền Việt Nam

bang-gia-ten-mien-viet-nam

Bảng giá tên miền quốc tế

bang-gia-ten-mien-quoc-te

bang-gia-ten-mien-quoc-te-2

7 Comments

Leave a Comment


*